Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podzimní závod

 Město Touškov - Křimice - Přeštice

pořádají

 

Podzimní závod

 

Program:

8:00 – 8:45 prezentace závodu

9:00            zahájení závodu

 

Startovné (platba na místě):

Dospělí:                100 Kč

Mládež do 18 let:  50 Kč

 

Místo a datum konání: areál ZKO Přeštice,

 

Kategorie soutěže:

ZZO - pro psy s nejvyšší složenou zkouškou ZZO - bez speciálních cviků

ZM - pro psy, kteří nemají dle NZŘ složenou zkoušku vyšší než ZM - v plném rozsahu

ZVV1 - pro psy, kteří nemají dle NZŘ složenou zkoušku vyšší než ZVV1 - v plném rozsahu

BH - pro psy, kteří nemají dle řádu IPO složenou vyšší zkoušku než BH - bez specielních cviků

IPO3 - pro psy bez ohledu na stáří a složené zkoušky - v plném rozsahu

 

Upozornění:

- Předpokládaný minimální počet startujících v každé kategorii jsou 3 psi.

- V kategoriích ZZO bude probíhat pouze poslušnost bez speciálních cviků.

- při rovnosti bodů rozhoduje:

- v kategorii ZZO: 1. aport, 2. přivolání, 3. los

- v ostatních kategoriích: 1. obrana, 2. poslušnost, 3. los

 

Vyhodnocení:

- Ceny získají první tři závodníci v každé kategorii a dále v každé kategorii bude vyhlášen nejlepší stopa, poslušnost i obrana

- Každý účastník obdrží upomínkový předmět či diplom.

 

Organizační výbor: Vašáková Jitka, Kunešová Jana

 

Ředitelé závodu: Král Zdeněk, Václav Vůcha, Březina František

 

Technický vedoucí: Straka Luboš

 

Rozhodčí (účast přislíbili): Ing. Ulč Miroslav a Zábranský Josef

 

Figuranti (účast přislíbili): Březina Miroslav a Švec Martin

 

Všeobecná ustanovení:

 

1) Při prezentaci předloží každý účastník doklad o řádném očkování psa

2) Háravé feny musí být při prezentaci nahlášeny a budou startovat jako poslední.

3) Pořadí nástupu závodníků v jednotlivých kategoriích bude losováno.

4) Psovod odpovídá za škody způsobené psem.

5) Závodníci jsou povinnipo celou dobu závodu dbát pokynů pořadatelů.

6) Všechny cviky budou posuzovány podle ustanovení platných zkušebních řádů.

7) Protest je možno podat písemně řediteli závodu nejpozději 30 minut po skončení

posuzování zároveň s vkladem 500,- Kč. Nebude-li protest uznán oprávněným vložená

částka propadá ve prospěch pořadatele. Proti verdiktu rozhodčího se nelze odvolat.

8) Chování všech zúčastněných musí být v souladu s "Řádem chrany zvířat při zkouškách

a svodech psů, prováděných podle zkušebních řádů uznaných Mezinárodní kynologickou

federací (FCI)" a se souvisejícími zákony ČR hlavně zákonem č. 77/2004 Sb., kterým

se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Podle tohoto zákona

je v ČR zakázáno kupírování uší i předvádění kupírovaných zvířat na veřejných akcích.

Proto se tito jedinci ze závodu vylučují.

9) Všichni psi, kteří se budou závodu účastnit, musí být klinicky zdraví

10) Změnu propozic si pořadatel vyhrazuje.