Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podzimní závod 2016

Propozice závodu:

 

Datum konání:                      12. 11. 2016 (sobota)

 

Místo konání:                         cvičiště ZKO Přeštice

 

Prezentace závodníků:        8:00 – 8:45 hodin

 

Zahájení závodu:                  9:00 hodin

 

Startovné (platba na místě):

 

dospělí

200,- Kč (2. pes 150,- Kč)

mládež do 18 let

150,- Kč (2. pes 100,- Kč)

 

Kategorie závodu:

ZZO (určeno pro psy, kteří nemají dle NZŘ složenu vyšší zkoušku než ZZO)

ZM (určeno pro psy, kteří nemají dle NZŘ složenu vyšší zkoušku než ZM)

ZZO1 (bez omezení)

ZVV1 (určeno pro psy, kteří nemají dle NZŘ složenu vyšší zkoušku než ZVV1)

IPO3 (bez omezení)

 

Upozornění:

 

  • Předpokládaný minimální počet startujících v každé kategorii jsou 3 psi.

 

  • V kategorii ZZO bude probíhat pouze poslušnost bez speciálních cviků, ostatní kategorie jsou v plném rozsahu dle příslušných zkušebních řádů.

 

  • Při rovnosti bodů rozhoduje

 

  • v kategoriích ZZO a ZZO1: 1. chyba dle bodovací karty

 

  • v ostatních kategoriích: 1. obrana, 2. poslušnost, 3. první chyba dle bodovací karty v pořadí obrana, poslušnost

 

Všeobecná ustanovení:

 

Při prezenci předloží každý účastník doklad o řádném očkování psa.

Háravé feny musí být při prezenci nahlášeny pořadateli a budou startovat jako poslední.

Pořadí nástupu závodníků v jednotlivých kategoriích bude losováno.

Psovod odpovídá za škody způsobené psem.

Závodníci jsou povinni po celou dobu závodu dbát pokynů pořadatelů.

Všechny cviky budou posuzovány podle ustanovení platných zkušebních řádů.

Protest je možno podat písemně řediteli závodu nejpozději 30 minut po skončení posuzování zároveň se vkladem 500,- €. Nebude-li protest uznán oprávněným, vložená částka propadá pořadateli. Proti verdiktu rozhodčího se nelze odvolat.

Chování všech zúčastněných musí být v souladu s „Řádem ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů, prováděných podle zkušebních řádů uznaných Mezinárodní kynologickou federací (FCI)“ a se souvisejícími zákony ČR hlavně zákonem č. 77/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Podle tohoto zákona je v ČR zakázáno kupírování uší i předvádění kupírovaných zvířat na veřejných akcích. Proto se tito jedinci ze závodu vylučují.

Všichni psi, kteří se budou závodu účastnit, musí být klinicky zdraví.

Změnu propozic si pořadatel vyhrazuje.

 

Organizační výbor:

 

Ředitelka závodu:            Tereza Raisová

Rozhodčí:    Josef Zábranský, Miroslav Ulč, Jiří Tyc

Figurant:     Miroslav Březina, Michal Sáss

Kladeč:         František Březina

Přihlášky zasílejte na:

 

e-mail :terezaraisova@quick.cz
mobil:+420 724 287 541

Přihlásit se lze také na místě v den závodu, pro lepší přípravu však prosíme o nahlášení účasti alespoň telefonicky do 4. 11. 2016.

Občerstvení bude zajištěno v areálu kynologického klubu